Voor verwijzersHard in actie is een project van De Stuw, waarbij we inwoners van de gemeente Hardenberg bijstaan bij huis- en tuingerelateerde klussen door middel van de inzet van vrijwilligers. Soms lukt het iemand niet om zoiets zelf op te pakken, vanwege onvoldoende financiële middelen, het ontbreken van een netwerk en/of een broze gezondheid.

Door hen een positief duwtje in de rug te geven, streven we ernaar om hun huis weer tot een thuis te maken of hun tuin weer toegankelijk te maken. Op deze manier werken we samen aan een samenleving waarin we naar elkaar omkijken.

Werkwijze

Een sociaal werker uit het gebied/dorp in de gemeente Hardenberg, waar de hulpvraag vandaan komt, gaat in gesprek met de betrokkenen om te inventariseren welke hulp nodig is en wie kan helpen. Als de inzet van vrijwilligers nodig is, worden zij benaderd om te helpen.

De doorverwijzingen komen bijvoorbeeld van huisartsen, thuiszorgorganisaties, Samen Doen teams, kerken en collega’s van De Stuw. De vrijwilligers bieden eenmalige ondersteuning bij de klus, zonder structureel betrokken te zijn.

Voorbeelden klussen

De klussen die we uitvoeren vanuit Hard in actie kunnen zijn: schilderklussen in huis, het uitvoeren van tuinklussen, het ondersteunen bij een verhuizing, enzovoort. Lees hier het ervaringsverhaal van Frans en Elly.

Contact

Wilt u meer weten of casussen doorgeven? Neem dan gerust contact op met De Stuw door een email te sturen naar hardinactie@destuw.nl of te bellen naar 0523 - 26 74 78.