Privacy policy

De Stuw biedt als welzijnsorganisatie allerlei diensten aan. Uitgangspunt is dat we samen met jou willen zorgen voor een goede Hardenbergse samenleving. Onze diensten zijn heel verschillend en daarbij ook de persoonsgegevens die we gebruiken. Als we in gesprek met een buurt of dorp een plan maken, hebben we niet veel persoonsgegevens nodig. Als we met je spreken over bijvoorbeeld betalingsproblemen kan het zijn dat we wel persoonsgegevens van je registreren. Veel voorkomende gegevens zijn natuurlijk je adres en contactgegevens, zoals je mailadres en/of je telefoonnummer. Ben je vrijwilliger of zoek je een maatje, dan registreren we gegevens die van belang zijn om een goede ‘match’ te vinden. Dan kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om te weten welke talen je spreekt.

Uitgangspunt is dat wij altijd vooraf met je bespreken welke gegevens wij registreren en gebruiken, waarom we dat doen en waarvoor we dat doen. En als we die gegevens delen, met wie we dat doen en waarom. Wij mogen gegevens verwerken om een of meerdere van de onderstaande redenen:

  • we hebben een overeenkomst met je. Als je een dienst van ons afneemt, ga je een overeenkomst met ons aan;
  • we hebben je vooraf toestemming gevraagd;
  • we hebben een verplichting daarvoor vanuit wet- en regelgeving;
  • we hebben een gerechtvaardigd belang.

Als we gegevens registreren, slaan we deze veilig op. We hebben afspraken over wie de gegevens mag inzien en gebruiken. Onze medewerkers dienen zich allen te houden aan hun beroepsgeheim.

Deze informatie is algemeen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de medewerker van De Stuw met wie je contact hebt. Je kunt ook meer lezen over ons privacy-beleid. Kijk daarvoor hier. Voor algemene informatie over privacy kun je ook terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.