Voor organisaties

BestuurdersCentraal

Gratis advies door deskundige bestuurscoaches, een mooi aanbod van workshops en trainingen door mensen uit de praktijk, een frisse blik op je organisatie door studenten én bijeenkomsten waarin besturen ervaringen en good pratices met elkaar delen. Dat is wat BestuurdersCentraal kan bieden!

BestuurdersCentraal is een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Al deze partijen werken samen met hetzelfde doel: ondersteuning aanbieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen en de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen.

Dit doen we met:

  • Training en kennisuitwisseling
  • Inzet van deskundigen en betrokken bestuurders
  • Inspiratiesessies
  • Een online platform waar besturen, bestuurscoaches en experts elkaar direct kunnen vinden.

De Kennisbank

Je hebt een goed idee, maar je weet niet hoe je het daadwerkelijk vorm kunt geven of je hebt meedenkkracht nodig? Meld je dan aan. Een van onze experts gaat verder met je in gesprek en samen onderzoeken jullie welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Je krijgt advies en meer informatie waarna je zelf verder aan de slag kunt.

Advies nodig?

Heeft jouw organisatie een probleem of een (bestuurlijk) vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken? Neem contact met ons op! Ga naar https://www.bestuurderscentraal.nl/