Voor vrijwilligers

Praktische informatie voor vrijwilligers

Op deze pagina vind je handige informatie als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering is in principe toegestaan. Het kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om je sociale contacten te onderhouden. Heb je een idee? Ga altijd eerst in overleg met je werkconsulent van de gemeente Hardenberg of met het UWV. Doe je al vrijwilligerswerk en ontvang je hier een vergoeding voor? Zolang je niet meer dan de wettelijk toegestane bedragen aan vrijwilligersvergoeding + onkostenvergoeding ontvangt, word je niet gekort op je uitkering

Ga naar de website van het UWV voor meer informatie.

Vrijwilligersvergoeding

Sommige organisaties bieden een vrijwilligersvergoeding of een onkostenvergoeding aan, andere organisaties niet. Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te geven. Spreek samen af of tegenover jouw werkzaamheden een vergoeding staat en zo ja, hoe hoog deze is. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Vrijwilligersverzekering

In Hardenberg zijn erg veel vrijwilligers actief. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Hardenberg heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken tijdens het vrijwilligerswerk. Meer informatie over deze vrijwilligersverzekering is te vinden via de website van de gemeente Hardenberg.